1. TIETOA OSTAJASTA

Ostaja toimii yritysnimellä NettiKulta, Y-2494243-0, joka markkinoi itseään nimellä NettiKulta™ sekä www.nettikulta.fi –kotisivulla. NettiKulta™ ostaa eri markkinointikanavien kautta romukultaa ja muuta materiaalia ja esineitä eri muodoissa kuten laattoja, kolikoita, sormuksia sekä muita koruja ja esineitä. Tässä sopimuksessa lukevat ehdot sekä NettiKulta™v:n kotisivuilla oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden NettiKulta™:n ehdoille ja edellytyksille, joita NettiKulta™ toteuttaa ostosopimuksessaan.

2. KÄSITTEET

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa Esineet, jotka myydään NettiKulta™:lle. Asiakkaan tiedot tallennetaan NettiKulta™:n järjestelmään. NettiKulta™:lla tarkoitetaan NettiKulta:tä (jäljempänä NettiKulta™), joka ostaa sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaan käytettyjä Esineitä kullan tai muiden materiaalien muodossa, jatkossa mainitaan ”Esine” tai ”Esineet”, juridisilta- tai yksityisiltä henkilöiltä, sekä kuluttajilta, jotka jatkossa ja edellä mainitaan ”Asiakkaana”.

Myyntisopimuksella tarkoitetaan sitä sopimusta, jonka NettiKulta™ lähettää Asiakkaalle tilauksen perusteella ja Asiakas palauttaa täytettynä NettiKulta™:lle. Myyntisopimus™ käsittää osapuolten välisen kaupan mukaiset ehdot kokonaisuudessaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Turvapaketilla™ tarkoitetaan Myyntisopimuksen™, turvapussin sekä palautuskuoren yhdistelmää, jotka Asiakkaalle lähetetään kaupan toteuttamista varten yhtenä pakettina.

Esineillä tarkoitetaan niitä esineitä, joita Asiakas toimittaa Ostosopimuksen perusteella NettiKulta™:lle kaupan toteuttamista varten. Esineiden arvo määritellään tapauskohtaisesti perustuen NettiKulta™:n omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioihin.

Ostettaessa Esineet materiaalina, esim. kultana, kullalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta kullan määrää siten, että Esineestä on poistettu kivet ja muut metallit sekä esineet ja osat, jotka eivät ole kultaa. Kaikki kullan arvo perustuu näin laskettuun kullan painoon sekä sen kultapitoisuuteen.

3. ASIAKAS

Tehdäkseen Myyntisopimuksen™ NettiKulta™:n kanssa tulee Asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla myytävien Esineiden laillinen omistaja ja Asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää esineen omistusoikeus kaikkine oikeuksineen NettiKulta™:lle.

Asiakkaalla tulee olla suomalainen pankkitili ja tilin tulee olla Asiakkaan nimissä. Sopimuksen laatimalla Asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut Asiakasta koskevat edellytykset.

4. MYYNTISOPIMUS JA KAUPAN TOTEUTUS

Asiakkaan halutessa myydä kultansa tai muut esineensä tilaa Asiakas NettiKulta™:n kotisivujen kautta tai puhelimitse niin kutsutun ”Turvapaketin” joka sisältää Myyntisopimus –lomakkeen, turvapussin sekä palautuskuoren, jota Asiakkaan tulee käyttää lähettäessään Esineen tai Esineet NettiKulta™:lle. Turvapaketin tilaaminen Internetin tai asiakaspalvelupuhelimen kautta on täysin maksutonta.

NettiKulta™ ja Asiakas laativat kulta- ja muuta esinekauppaa koskevan sopimuksen (Myyntisopimus™) siten, että Asiakas täyttää esipainetun Myyntisopimuksen, joka toimitetaan osana Turvapakettia, jonka Asiakas on tilannut em. tavalla NettiKulta™:n kotisivuilta tai puhelimitse väestötietojärjestelmän mukaiseen kotiosoitteeseensa.

Asiakas täyttää sopimukseen sen vaatimat vähimmäistiedot ja palauttaa Myyntisopimuksen allekirjoitusosan NettiKulta™:lle. Samalla Asiakas lähettää ne Esineet, jotka se Myyntisopimuksella myy NettiKulta™:lle. Sopimus ja myytävät Esineet lähetetään turvapussissa siten, ettei niitä voida avata ja sulkea huomaamattomasti. NettiKulta™ on lisännyt näihin tunnistetiedoksi asiakasnumeron, joita se käyttää Asiakkaiden tunnistamiseen lähetysten aikana.

Jokainen lähetys on vakuutettu 5000 euroon asti. Mikäli Asiakas haluaa myydä NettiKultalle tätä suuremman määrän kultaa, on otettava yhteyttä Asiakaspalveluun, jossa vakuutusarvoa voidaan tapauskohtaisesti nostaa.

Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta Asiakkaan palautettua oman Myyntisopimuksensa täytettynä ja NettiKulta™:n edustajan vastaanotettua Myyntisopimuksen sekä kaupan kohteena olevat Esineet. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen osapuolia sitovasti.

NettiKulta™:n vastaanotettua lähetyksen, se avaa turvapussin, punnitsee kullan määrän taikka muuten arvioi esineet ja materiaalit ja maksaa sen mukaisen hinnan Asiakkaan Myyntisopimuksessa ilmoittamalleen tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. NettiKulta™:llä on oikeus halutessaan dokumentoida tapahtumia parhaaksi katsomallaan tavalla.

NettiKulta™:lla on oikeus kieltäytyä Myyntisopimuksen mukaisesta kaupasta ja ostamasta Esinettä tai Esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai virheellisesti suljettu, taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita.

Oikeus lähetyksen sisältämään omaisuuteen siirtyy NettiKulta™:lle siitä lukien kun esine tai esineet ovat tulleet NettiKulta™:n haltuun ja NettiKulta™:n edustaja on lähetyksen avannut. Tällöin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan ja NettiKulta™:llä on velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kauppasumma Asiakkaalle. NettiKulta™ saa omistusoikeuden kaikkeen lähetyksen sisältämään omaisuuteen riippumatta omaisuuden määrästä ja laadusta. Lähetyksestä eritellään esineet ja muut materiaali arviointia varten. Ostettaessa kultaa tai muita metalleja raakamateriaalina, lähetyksestä eritellään metallit niiden punnitsemista varten, eikä NettiKulta™:n vastaa niistä vahingoista, jotka Esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Asiakas ymmärtää, että Esineistä erotettavat osat voivat särkyä tai kadota erotuksen yhteydessä. Erotettavia osia ei palauteta Asiakkaalle.

Mikäli Asiakas jäljempänä kuvatulla tavalla ilmoittaa tyytymättömyytensä NettiKulta™:n maksamaan hintaan, purkautuu kauppa ja esineiden omistusoikeus palautuu Asiakkaalle, kun hän on lunastanut palautettavat esineet postiennakolla ja maksanut NettiKulta™:n maksaman kauppasumman jäljempänä kuvatut lisämaksut.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaamansa ”Turvapaketti” ilmoittamalla siitä NettiKulta™:lle 14 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että palautettava ”Turvapaketti” on käyttämätön ja se on pakkauksineen kohtuudella käytettävissä uudelleen.

5. VASTUU LÄHETYKSISTÄ

Vaaranvastuu lähetyksen aikana on Asiakkaalla ja siirtyy NettiKulta™:lle, kun lähetys on saapunut NettiKulta™:lle ja sen edustaja on lähetyksen edellä mainitulla tavalla avannut.

NettiKulta™ sitoutuu vastaamaan kirjatuista lähetyksistä, jotka lähetetään NettiKulta™:lle ennaltapainetulla sekä etukäteen maksetulla kirjeellä, joka Asiakkaalle on tarjottu NettiKulta™:n Turvapaketin yhteydessä. Kirje lähetetään vakuutettuna ja mahdollisesti aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuksen mukaisesti. Vahingon määrän katsotaan olevan enintään vakuutusmäärän mukainen ja enintään 5000 euron arvoinen, ellei Asiakas toisin osoita.

NettiKulta™ ei vastaa lähetyksistä ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut näitä Myyntisopimuksen ehtoja taikka erikseen annettuja toimintaohjeita.

6. HINTA JA MAKSAMINEN

NettiKulta™ määrittää ja päättää Esineiden ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset, sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. Tämä on kaupan hinta, joka Esineistä maksetaan.

Jalometallien päivän hinnan perusteena on NettiKullan Esineiden vastaanottopäivänä määrittämä ostohinta. Ostohintatasomme on 60% - 98% jalometallin päivän maailmanmarkkinahinnasta riippuen myytävän jalometallin määrästä ja jalometallipitoisuudesta.

NettiKulta™:n kotisivuilla esiintyvät esimerkit hinnoista ovat malliesimerkkejä eivätkä ne ole lupaus summasta, joka Asiakkaalle maksetaan. NettiKulta™:n Hintatakuu takaa Asiakkaalle korkeimman hinnan. Jos olet saanut joltain toiselta jalometalleja ostavalta yritykseltä hintatarjouksen riittää kun toimitat meille saamasi kirjallisen tarjouksen niin laskemme hintatarjouksen. Lue lisää NettiKulta hintatakuusta

Ostettaessa kultaa tai muuta jalometallia paino punnitaan vain jalometalliosuuden osalta. Jalometallipitoisuuden määrittää NettiKulta™:n käyttämä ammattilainen. Punnitusta varten Esineistä poistetaan niihin istutettuja kiviä ja täyteaineita kuten hartsia sekä muita osioita. Irrotus saattaa vahingoittaa Esineitä ja irroituksen yhteydessä kivet, helmet ja muut osiot saattavat kadota tai rikkoontua, eikä NettiKulta™ vastaa näin mahdollisesti aiheutuneista Esineiden vaurioista taikka vahingoista Asiakkaalle. Irrotetut osiot Esineistä ovat NettiKulta™:n omaisuutta.

NettiKulta™ maksaa suorituksen Esineistä viimeistään 8 tunnin sisällä siitä kun se on vastaanottanut Asiakkaan sopimuksen mukaisesti toimitetun lähetyksen. Maksaminen tapahtuu pankkitilisiirtona Asiakkaan Myyntisopimuksessa ilmoittamalle pankkitilille, joka tulee olla Asiakkaan omistama.

Maksamattomalle suoritukselle lasketaan viivästyskorko 14 vuorokauden kuluttua siitä päivästä, jolloin NettiKulta™ vastaanotti Asiakkaan lähettämät Esineet, mikäli kumpikaan osapuoli ei käytä peruuttamisoikeuttaan.

24K kampanjahinta koskee ainoastaan UBS:n leimattuja sijoituskultalaattoja jotka saapuvat aitoustodistuksen kanssa ja on rajoitettu max 5g / asiakas.

7. KAUPAN PERUMINEN JA ESINEIDEN PALAUTUS

Mikäli Asiakas ei hyväksy NettiKulta™:n maksamaa hintaa, on hänen kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä kun NettiKulta™ on maksanut Esineet Asiakkaalle, ilmoitettava kaupan peruuttamisesta NettiKulta™:lle puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut peruuttavansa kauppaa kolmen (3) pankkipäivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen maksetulla hinnalla ja NettiKulta™ voi sulattaa Esineet tai muuten käsitellä kaupan kohteena olleet Esineet haluamallaan tavalla. Maksaminen katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, kun rahat ovat lähteneet Asiakkaan tilille, ellei asiakkaalle ole aiemmin ilmoitettu maksettavaa summaa muulla tavoin. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus kaupan perumisen tapahtumisesta sovitussa ajassa. Kaupan perumista ja Esineiden palautusta koskevat säännökset koskevat kultaisten esineiden lisäksi myös ei-kultaisia Esineitä.

Mikäli Asiakas ilmoittaa peruvansa kaupan, tai jos NettiKulta™ ei saata ostoa päätökseen riippumatta sen syystä, kauppa katsotaan peruuntuneeksi ja omistusoikeus Esineeseen/Esineisiin siirtyneeksi takaisin Asiakkaalle, kun Asiakas on lunastanut postiennakon ja maksanut NettiKulta™:n maksaman kauppahinnan takaisin postiennakon yhteydessä. Postiennakko lähetetään lyhennetyllä odotusajalla.

NettiKulta™:lla on oikeus periä käsittelymaksu Asiakkaan Esineen palauttamisesta. Maksun määrä on 30 euroa. Lisäksi NettiKulta™:lla on oikeus velkoa postiennakolla palauttamansa Esineiden yhteydessä edellä mainitun käsittelymaksun lisäksi se summa, jonka se on Esineestä tai Esineistä maksanut jo Asiakkaalle.

Mikäli Asiakas ei nouda postiennakkoa, säilytetään Esineitä NettiKulta™ hallussa yksi (1) kuukausi lähetyksen palautumisesta lukien. Asiakkaan vaatiessa itselleen jo kertaalleen NettiKulta™:lle palautettua esinettä tulee Asiakkaan suorittaa säilytyksestä lisämaksu NettiKulta™:lle ennen esineen luovutusta tai palautusta. Noutamatta jääneistä lähetyksistä perittävän lisämaksun suuruus on 25 euroa, jonka tulee muiden em. maksujen lisäksi olla maksettu ennen palautuksen tekemistä. Asiakkaan hallussaan pitämälleen suoritukselle Asiakas on lisäksi velvollinen maksamaan korkolain mukaista tuottokorkoa.

Omistus- ja käyttöoikeus Esineeseen joka postiennakkolähetyksen jälkeen palautuu NettiKulta™:lle siirtyy NettiKulta™:lle kokonaisuudessaan kun yksi (1) kuukausi on kulunut siitä lukien kun Esine saapui NettiKulta™ haltuun. NettiKulta™:lla ei ole missään olosuhteissa vastuuta palautetuista lähetyksistä mikäli Esine tai Esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen.

Kaupan peruuntuessa ja Esineiden ollessa lähetettynä Asiakkaalle, on Asiakkaalla vaaranvastuu Esineitä ja lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta.

8. KULLATTOMIEN JA ARVOTTOMIEN ESINEIDEN PALAUTUS ASIAKKAALLE

Asiakkaalla on mahdollisuus saada kullattomat ja arvottomat esineet takaisin veloituksetta 1. luokan kirjeenä. Mikäli Asiakas haluaa käyttää tätä oikeutta tulee hänen kirjoittaa myyntisopimukseen tästä vapaamuotoinen pyyntö. Tässä tapauksessa asiakkaan kauppa jää voimaan jalometalleja sisältävien esineiden osalta ja kullattomat ja arvottomat esineet palautetaan postitse asiakkaalle 1.luokan kirjeenä.

Mikäli asiakas ilmoittaa haluavansa takaisin kaikki kullattomat esineet ja esineiden osat postivakuutettuna lähetyksenä on NettiKullalla oikeua periä 20 euron palautusmaksu.

Kullattomilla esineillä ja esineiden osilla tarkoitetaan mm. kullattomia koruja, kullattuja koruja sekä irrotettavissa olevia kiviä. Kullattomilla esineillä ja esineiden osilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta niitä kullattomia esineiden osia, joita NettiKulta™:lla ei ole mahdollisuutta irrottaa helposti osana arviointiprosessia. Kullattomilla esineillä ei myöskään tarkoiteta niitä pakkauksia, pusseja tai rasioita, joissa asiakas on lähettänyt Esineensä arvioitavaksi.

9. AITOUDEN VARMISTAMINEN

NettiKulta™:lla on oikeus varmistaa esineen tai esineiden aitous, määrä sekä arvo. Varmistamisen tapahtuessa voidaan Esineelle tai Esineille suorittaa kemikaalisia ja teknisiä testejä. Varmistuksen tekee NettiKulta™:n asiantuntija.

NettiKulta™ ei vastaa mahdollisista vahingoista eikä mahdollisesta heikkenemisestä, kulumisesta tai Esineen arvon alenemisesta, joita Esineeseen tai Esineisiin saattaa tulla aitoutta varmistaessa ja testejä suoritettaessa. Mikäli aitouden varmistaminen antaa NettiKulta™:lle syyn epäillä Esineen tai Esineiden aitoutta tai alkuperää voi NettiKulta™ peruuttaa oston. Kaupan peruuntuessa Asiakkaalle ei makseta mitään suorituksia taikka hyvityksiä.

10. HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA

NettiKulta™ ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä markkinointiin rekisteriselosteessa selostetuilla tavoilla. Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa kuvatunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa.

11. VIESTI

Viesti, jonka NettiKulta™ lähettää kirjeitse Asiakkaalle katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun kirje on lähetetty Asiakkaan kotiosoitteeseen. Viesti, jonka NettiKulta™ lähettää tekstiviestillä Asiakkaalle, katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seuraavana päivänä lähettämisestä, mikäli tekstiviesti on lähetetty Asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jonka Asiakas on antanut NettiKulta™:lle yhteydenpitoa varten. Asiakkaalle lähetetty sähköposti katsotaan niin ikään saapuneeksi Asiakkaalle viimeistään lähettämistä seuraavana päivänä.

12. VÄÄRINKÄYTTÖ JA VÄÄRINKÄYTÖSTEN ESTÄMINEN

NettiKulta™ tekee rikosilmoituksen kaikista toteutuneista taikka yritetyistä väärinkäytöksistä sekä muista asiattomista toiminnoista. NettiKulta™ voi rekisteröidä tietoja tarkoituksenmukaiseen rekisteriin väärinkäytöksien tai asiattoman toiminnan tapahtuessa taikka niiden estämiseksi ennakolta. NettiKulta™:llä on oikeus tehdä rikosilmoitus väärinkäytöstä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista sekä näiden yrityksestä. NettiKulta™:llä on oikeus toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisiviranomaisille ja antaa poliisille pääsy NettiKulta™:n asiakasjärjestelmään. NettiKulta™:llä tulee käyttämään tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin paikallinen poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Väärinkäytösten estämiseksi NettiKulta™ voi dokumentoida sille toimitetut Esineet ja lähetysten avaamisen. Näitä tallenteita NettiKulta™ käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi.

13. TARKISTUSSOITTO

NettiKulta™:lla on oikeus tehdä tarkistussoitto Asiakkaalle vahvistaakseen Asiakkaan henkilöllisyyden ja/tai sen hinnan, jonka NettiKulta™ tarjoaa vastaanottamistaan esineistä sekä vahvistaakseen annettujen tietojen oikeellisuuden. NettiKulta™:lla on myös oikeus nauhoittaa Asiakkaan kanssa käyty puhelinkeskustelu. Tarkistussoitto tapahtuu ainoastaan puhelinnumeroon, joka on ennalta annettu ja/tai jonka Asiakas omaa.

14. YLIVOIMAINEN ESTE

NettiKulta™ ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on NettiKulta™:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota NettiKulta™ ei kohtuudella voi välttää tai voittaa. NettiKulta™ on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

15. REKLAMAATIO

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tai palvelussa havaitsemastaan virheestä taikka muusta laiminlyönnistä kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa virheen tai laiminlyönnin havaitsemista sekä samalla ilmoittamaan mahdolliset vaatimuksensa virheen tai laiminlyönnin johdosta.

16. VASTUUT JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

NettiKulta™:n vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi.

Asiakas vastaa NettiKulta™:lle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

17. SOVELLETTAVA LAKI, ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA OIKEUSPAIKKA

NettiKulta™:n ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia.Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos NettiKulta™:n ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Helsingin käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

18. KAMPANJA

Myy kultaa yli 10 g ja saat 10 € S-ryhmän lahjakortin bonuksena. Kampanja koskee kullan myyntiä postin kautta.