1. KÖPARINFORMATION

Köparen verkar under företagsnamnet NettiKulta, Y-2494243-0, som marknadsför sig under namnet NettiKulta™ och på webbplatsen www.nettikulta.fi. NettiKulta™ köper skrotguld och andra material och föremål i olika former som tallrikar, mynt, ringar och andra smycken och föremål genom olika marknadsföringskanaler. Villkoren i detta avtal och informationen på NettiKulta kots webbplats utgör en helhet för NettiKultas™ villkor, som NettiKulta™ implementerar i sitt köpavtal.

2. KONCEPT

Med kund avses den part som ingår ett avtal om transaktionen, tar emot transaktionsbeloppet och äger objekten som säljs till NettiKulta™. Kundens information lagras i NettiKultas system. NettiKulta som köper Objekten i form av guld eller annat material som används i enlighet med villkoren i Avtalet, nedan kallat ”Objekt” eller ”Objekt”, från juridiska eller privata personer och konsumenter som ovan kallad ”kunden”.

Försäljningsavtalet™ avser det kontrakt som NettiKulta™ skickar till kunden på grundval av beställningen och kunden returnerar det ifyllt till NettiKulta™. Försäljningsavtalet ska omfatta villkoren för handeln mellan parterna i sin helhet, såvida inget annat skriftligt avtalats. Säkerhetspaket™ betyder en kombination av försäljningsavtalet™, säkerhetspåsen och returkuvertet, som skickas till kunden som ett paket för transaktionens genomförande.

Objekt avser de objekt som kunden levererar till NettiKulta perusteella på grundval av köpeavtalet för transaktionens genomförande. Varornas värde bestäms från fall till fall baserat på uppskattningar av NettiKulta™s egna och externa experter.

När du köper objekt som ett material, t.ex. guld, i detta avtal, betyder guld den rena mängden guld med avlägsnande av stenar och andra metaller, liksom föremål och delar som inte är guld. Hela guldvärdet baseras på vikten av guld som beräknas såväl som dess guldinnehåll.

3. KUND

För att kunna ingå ett försäljningsavtal med etti NettiKulta™ måste kunden vara minst 18 år och förvalta sig själv och sin egendom. Kunden måste vara den juridiska ägaren av Försäljningsartiklarna och Kunden måste ha en obegränsad rätt att överföra ägandet av Föremålet med alla rättigheter till NettiKulta ™.

Kunden måste ha ett finskt bankkonto och kontot måste vara i kundens namn. Genom att upprätta avtalet bekräftar kunden att han är den rättmätiga ägaren av de varor han säljer och att han uppfyller ovannämnda villkor för kunden.

4. FÖRSÄLJSAVTAL OCH GENOMFÖRANDE AV HANDELN

Om kunden vill sälja sina guld- eller andra föremål får han eller hon ett så kallat ”säkerhetspaket” via kundens NettiKulta ™ -webbplats eller per telefon, vilket inkluderar ett försäljningsavtalsformulär, en säkerhetspåse och ett returkuvert som kunden måste använda när han skickar artikeln eller artiklarna till NettiKulta. Att beställa ett säkerhetspaket via Internet eller en kundtjänsttelefon är helt gratis.

NettiKulta™ och kunden upprättar ett avtal om försäljning av guld och andra föremål (Försäljningsavtal siten) så att kunden fyller i ett förtryckt försäljningsavtal som levereras som en del av det säkerhetspaket som beställts av kunden från NettiKulta™s webbplats eller per telefon

Kunden fyller i den minsta information som krävs enligt avtalet och returnerar signaturdelen av försäljningsavtalet till NettiKulta™. Samtidigt skickar kunden de varor som den säljer till NettiKulta uksella enligt försäljningsavtalet. Kontrakt och föremål till salu Varorna skickas i en säkerhetspåse så att de inte kan öppnas och stängas obemärkt. NettiKulta ™ har lagt till ett kundnummer till dessa som de använder för att identifiera kunder under leveranser.

Varje försändelse är försäkrad upp till 5000 euro. Om kunden vill sälja en större mängd guld till NettiKulta är det nödvändigt att kontakta kundtjänsten, där försäkringsvärdet kan höjas från fall till fall.

Avtalet är bindande för båda parter efter att kunden returnerat det färdiga försäljningsavtalet och mottagandet av försäljningsavtalet och föremålen till försäljning efter mottagandet av representanten för NettiKulta™. I så fall ska avtalet anses ha ingåtts på ett sätt som är bindande för parterna.

Efter mottagandet av sändningen från NettiKulta™ öppnar den säkerhetspåsen, väger guldmängden eller utvärderar på annat sätt föremålen och materialet och betalar motsvarande pris till det konto som anges av kunden i försäljningsavtalet enligt beskrivningen nedan. NettiKulta ™ har rätt att dokumentera händelserna efter eget gottfinnande.

NettiKulta™ har rätt att vägra att handla i enlighet med försäljningsavtalet och att köpa objektet eller objekten om sändningen har skadats, öppnats, ändrats eller stängts felaktigt, eller om avtalet har uppfyllts i strid med instruktionerna.

Rätten till objekten som ingår i försändelsen övergår till NettiKulta siitä så snart föremålet eller föremålen har anlänt till NettiKulta ja och representanten för NettiKulta ™ har öppnat försändelsen. I detta fall anses avtalet ha trätt i kraft och NettiKulta ™ är skyldigt att betala transaktionsbeloppet till kunden i enlighet med avtalet. NettiKulta ™ förvärvar äganderätten till all egendom som ingår i sändningen, oavsett fastighetens kvantitet och kvalitet. Föremål och annat material för utvärderingen anges från sändningen. När du köper guld eller andra metaller som råmaterial separeras sändningen från metallerna för vägning, och NettiKulta ™ ansvarar inte för skador på föremål som orsakas av denna separering. Kunden förstår att delarna som ska separeras från objekten kan gå sönder eller gå förlorade under separationen. Avskiljbara delar kommer inte att returneras till kunden.

Om kunden förklarar sitt missnöje med det pris som betalats av NettiKulta tavalla enligt beskrivningen nedan kommer transaktionen att avslutas och ägandet av varorna kommer att återlämnas till kunden när han har löst in de returnerade varorna kontant vid leverans och betalat de extra avgifter som beskrivs nedan.

Kunden har rätt att annulera det ”Säkerhetspaket” som han har beställt genom att meddela NettiKulta ™ inom 14 dagar efter mottagandet av sändningen. Utövandet av ångerrätten är villkorat av att det returnerbara ”Säkerhetspaketet” är oanvändt och rimligt återanvändbart med förpackningen.

5. ANSVAR FÖR FRAKT

Kunden bär risken under sändningen och överför den till NettiKulta ™ när sändningen har anlänt till NettiKulta ™ och dess representant har öppnat sändningen på det sätt som nämns ovan.

NettiKulta ™ åtar sig att ansvara för de registrerade försändelser som skickas till NettiKulta med ett förtryckt och förbetalt brev som skickats till kunden i samband med NettiKulta ™ säkerhetspaket. Brevet skickas försäkrat och eventuella skador återbetalas i enlighet med försäkringen. Skadebeloppet anses vara högst i enlighet med försäkringsbeloppet och högst 5 000 euro, såvida inte kunden anger något annat.

NettiKulta ™ ansvarar inte för leveranser och eventuella skador om kunden inte har följt dessa villkor i försäljningsavtalet eller den separat utfärdade bruksanvisningen.

6. PRIS OCH BETALNING

NettiKulta ™ bestämmer inköpspriset för Varorna, rabatter och eventuella kostnader, och alternativt på grundval av det pris som parterna har enats om i ett enskilt fall. Detta är det handelspris som betalas för varorna.

Priset för ädelmetaller för dagen baseras på inköpspriset som bestämts av NettiKulla dagen för mottagandet av objekten. Vår inköpsprisnivå är 60-98% av det aktuella världsmarknadspriset på ädelmetallen, beroende på mängden och ädelmetallhalten i den sålda ädelmetallen.

Exemplen på priser som visas på NettiKultas webbplats är modellexempel och är inte ett löfte om det belopp som ska betalas till kunden. NettiKultas ™ prisgaranti garanterar kunden det högsta priset. Om du har fått en offert från ett annat företag som köper ädla metaller räcker det att skicka en skriftlig offert till oss så beräknar vi en bättre offert om möjligt. Läs mer om NettiKulta prisgaranti

När vi köper guld eller andra ädla metaller vägs vikten endast för ädelmetalldelen. Ädelmetallhalten bestäms av en professionell som används av NettiKulta ™. För vägning avlägsnas stenarna och fyllmedlen som är implanterade i dem, såsom harts och andra sektioner, från föremålen. Borttagning kan skada objekten och vid borttagning kan stenar, pärlor och andra sektioner gå förlorade eller gå sönder, och NettiKulta eikä ansvarar inte för skada på objektet eller skada på kunden. De fristående delarna av objekten tillhör NettiKulta ™.

NettiKulta ™ betalar för varorna senast 8 timmar efter mottagandet av leveransen i enlighet med kundens överenskommelse. Betalning sker via banköverföring till det bankkonto som kunden anger i försäljningsavtalet, som måste ägas av kunden.

Ränta på efterskott beräknas för den obetalda betalningen 14 dagar efter det datum då NettiKulta ™ mottog de varor som skickats av kunden, om ingen av parterna utövar sin ångerrätt.

Kampanjpriset 24K gäller endast UBS-stämplade guldplattor för investeringar som kommer med äkthetsintyg och är begränsade till högst 5 g / kund.

7. ANNULLERING AV HANDEL

Om kunden inte accepterar det pris som betalats av NettiKulta, måste han meddela NettiKulta ™ via telefon eller e-post inom tre (3) bankdagar efter att NettiKulta ™ har betalat objekten till kunden. Om kunden inte har meddelat att han kommer att annullera transaktionen inom tre (3) bankdagar, anses transaktionen ha ägt rum till det betalda priset och NettiKulta ™ kan smälta objekten eller på annat sätt bearbeta objekten som ska handlas efter önskemål. Betalning anses ha gjorts i det ögonblick då pengarna har lämnat kundens konto, såvida inte kunden tidigare har meddelats om det belopp som ska betalas på annat sätt. Kunden är skyldig att bevisa annulleringen av transaktionen inom den överenskomna tiden. Förutom guldföremål gäller bestämmelserna om annullering av handel och återlämnande av föremål även för icke-guldföremål.

Om kunden meddelar att han annullerar transaktionen, eller om NettiKulta ™ inte slutför köpet oavsett anledning, anses transaktionen vara annullerad och ägandet av artikeln / objekten överförts tillbaka till kunden när kunden har löst in kontant vid leveransen och betalat tillbaka köpeskillingen som betalats av NettiKulta yhteydessä. Kontant vid leverans skickas med kortare väntetid.

NettiKulta ™ har rätt att ta ut en hanteringsavgift för retur av kundens artikel. Avgiften är 30 euro. Dessutom har NettiKulta ™ rätt att betala en skuld i samband med de varor som returneras kontant vid leverans utöver ovannämnda hanteringsavgift, det belopp som den redan har betalat till kunden för varan eller varorna.

Om kunden inte samlar in kontanter vid leveransen förvaras varorna i NettiKulta ™ -besittning i tre (3) månader från retur av leveransen. Om kunden begär ett objekt som redan har returnerats till NettiKulta ker en gång måste kunden göra en extra betalning för lagring till NettiKulta ennen innan han lämnar eller returnerar objektet. Tilläggsavgiften för oavhämtade transporter är 25 euro, som förutom de andra avgifterna som nämns ovan måste ha betalats innan returen kan göras. Dessutom är kunden skyldig att betala ränta i enlighet med räntelagen för kundens prestation.

Äganderätt och nyttjanderätt till föremålet som returneras till NettiKulta jälkeen efter kontant vid leverans överförs till NettiKulta ™ i sin helhet när det har gått tre (3) månader sedan varan kom till NettiKulta ™. Under inga omständigheter är NettiKulta ™ ansvarigt för returnerade försändelser om Föremålet eller Föremålen skadas eller försvinner efter tidsfristen.

Om transaktionen annulleras och objekten skickas till kunden är kunden ansvarig för eventuella skador som kan ha uppstått på objekten och leveransen.

8. ÅTERGÅNG AV GULDFRIA OBJEKT TILL KUNDEN

Kunden har möjlighet att få tillbaka guld och saker utan värde gratis som ett första klassbrev. Om kunden vill utnyttja denna rättighet måste han skriva en fritt formulärförfrågan i försäljningsavtalet. I det här fallet förblir kundens transaktion giltig för föremål som innehåller ädla metaller och guldet och värdelösa föremål kommer att returneras till kunden per post som ett klass 1-brev.

Om kunden anger att han eller hon vill returnera alla guldfria artiklar och delar av artiklarna som en postförsäkrad artikel, har NettiKulla rätt att ta ut en returavgift på 20 euro.

Guldfria föremål och delar av föremål betyder t.ex. guldpläterade smycken, guldpläterade smycken och avtagbara stenar. I detta sammanhang betyder guldfria objekt och delar av objekt inte de guldfria delarna av objekt som NettiKulta ™ inte har möjlighet att enkelt ta bort som en del av utvärderingsprocessen. Guldfria objekt betyder inte heller de paket, väskor eller lådor som kunden har skickat sitt objekt för utvärdering av.

9. FÖRSÄKRING AV AUTENTITET

NettiKulta ™ har rätt att verifiera objektets eller objektenas äkthet, kvantitet och värde. Vid verifiering kan kemiska och tekniska tester utföras på föremålet eller föremålen. Verifieringen görs av NettiKultas expert.

NettiKulta ™ ansvarar inte för skada eller möjlig försämring, förslitning eller minskning av objektets värde som kan uppstå för objektet eller föremålen under verifiering av äkthet och utförande av tester. Om verifiering av äkthet ger NettiKulta ™ anledning att tvivla på objektets eller objektenas äkthet eller ursprung, kan NettiKulta ™ annullera köpet. Om transaktionen annulleras betalas inga betalningar eller krediter till kunden.

10. PERSONUPPGIFTER OCH DATASKYDDSPOLICY

NettiKulta ™ upprätthåller ett kundregister där informationen används t.ex. upprätthålla och hantera kundrelationen och marknadsföringen på de sätt som beskrivs i registerbeskrivningen. Genom att ingå avtal accepterar och godkänner kunden behandlingen av sina personuppgifter enligt beskrivningen.

11. MEDDELANDE

Ett meddelande som skickas av NettiKulta ™ per brev till kunden ska anses ha mottagits senast sju (7) dagar efter det att brevet skickats till kundens hemadress. Ett meddelande som skickas av NettiKulta alla via SMS till kunden ska anses mottaget senast dagen efter sändningen, om textmeddelandet har skickats till kundens mobilnummer som NettiKulta ™ har gett till kunden för kommunikation. E-postmeddelandet som skickas till kunden anses också ha mottagits av kunden senast dagen efter sändningen.

12. MISSBRUK OCH FÖREBYGGANDE AV MISSBRUK

NettiKulta ™ gör en kriminell anmälan för all faktisk eller försök till uppförande och annan olämplig verksamhet. NettiKulta ™ kan registrera information i ett lämpligt register i händelse av missbruk eller felaktig aktivitet eller för att förhindra det i förväg. NettiKulta ™ har rätt att lämna in en kriminell anmälan för missbruk, hantering av stulna varor, bedrägerier och deras försök. NettiKulta on har rätt att tillhandahålla nödvändig information om slutförda och annullerade transaktioner till polismyndigheterna och att ge polisen tillgång till NettiKulta asiakas kundsystem. NettiKulta ™ kommer att utöva denna rätt i den utsträckning som lokal polismyndighet anser nödvändigt.

För att förhindra missbruk kan NettiKulta ™ dokumentera de levererade artiklarna och öppnandet av transporter. Dessa inspelningar används av NettiKulta ™ på ett lämpligt sätt för att avslöja missbruk.

13. KONTROLLSAMTAL

NettiKulta ™ har rätt att göra ett verifieringssamtal till kunden för att bekräfta kundens identitet och / eller det pris som NettiKulta ™ erbjuder för de mottagna varorna och för att bekräfta riktigheten i den information som tillhandahålls. NettiKulta ™ har också rätt att spela in ett telefonsamtal med kunden. Ett kontrollsamtal görs endast till ett telefonnummer som har angetts i förväg och / eller ägs av kunden.

14. FORCE MAJEURE

NettiKulta ™ ansvarar inte för skada orsakad av force majeure. Force majeure anses vara en oförutsägbar omständighet eller förändring av omständigheter som ligger utanför NettiKulta ja kontroll och som NettiKulta ™ inte rimligen kan undvikas eller övervinnas. NettiKulta ™ är skyldig att så snart som möjligt meddela kunden om force majeure.

15. REKLAMATION

Kunden är skyldig att skriftligen rapportera alla fel eller andra brister som finns i handeln eller tjänsten enligt detta avtal inom rimlig tid och i vilket fall som helst inom två månader från upptäckten av felet eller utelämnandet, och samtidigt ange eventuella anspråk på felet eller utelämnandet.

16. ANSVAR OCH ANSVAR FÖR SKADOR

NettiKulta™s ansvar bestäms av obligatorisk lagstiftning. Kunden är skyldig att bevisa kvantitativa skador och är skyldig att begränsa skadan till ett minimum.

Kunden är ansvarig gentemot NettiKulta™ för alla skador och kostnader som orsakats av Kunden i strid med villkoren i avtalet eller annat oaktsamt eller bedrägligt uppförande.

17. TILLÄMPLIG LAG, LÖSNING AV TVISTER OCH JURISDIKTION

Avtalsförhållandet mellan NettiKulta ja och kunden regleras av finsk lag. I frågor som rör avtalet och dess ingående, liksom i tvister, måste kunden alltid kontakta kundtjänst och söka en vänskaplig lösning. Om det uppstår en oenighet mellan NettiKulta ja och kunden, på vilken parterna inte kan nå en minnesförlikning genom förhandlingar, kan de, om de vill, ta ärendet till tingsrätten. Ärendet kommer sedan att prövas i Helsingfors tingsrätt och på finska, såvida inte obligatorisk lagstiftning föreskriver något annat.

18. KAMPANJ

Sälj mer än 10 g guld och få ett presentkort på 10 € S som bonus. Kampanjen gäller vid försäljning av guld via posten.