NettiKulta - Dataskyddbeskrivning

1. Kombinerad registerbeskrivning och informationshandling

Personuppgiftslag (523/1999) 10 § och 24 §

NettiKulta
Lapinlahdenkatu 19 A
00180 Helsinki
Y-tunnus: 2494243-0

2. Kontaktperson för registerärenden

Kundtjänst

asiakaspalvelu[a]nettikulta.fi

3. Registrets namn

Användarregister för NettiKullas onlinetjänst

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter (syftet med registret)

De personuppgifter som lagras i användarregistret för NettiKulla onlinetjänst används för att skicka guldförsäljningspaket, hantera kontakter och för andra ändamål relaterade till onlinetjänsterna. Personuppgifterna i kundregistret kan också användas för marknadsföringsändamål av den registeransvarige eller tredje part i enlighet med personuppgiftslagen och instruktionerna från dataskyddsombudet. Kunden kan förbjuda användningen av sina uppgifter för marknadsföringsändamål genom att skicka förbudet via e-post till asiakaspalvelu@nettikulta.fi

5. Registrets informationsinnehåll

Registret samlar in grundläggande information om den registrerade:

- namn
- adress
- telefon
- epost
- IP-adress

6. Regelbundna informationskällor

Registraren registrerar informationen om användaren av NettiKulla-onlinetjänsten som användaren själv tillhandahåller när han använder webbplatsen.

7. Regelbunden dataöverföring och dataöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Inga regelbundna uppgifter till tredje part. Inga dataöverföringar utanför EU eller EES.

8. Principer för registersäkerhet

Användarregisterinformationen för NettiKulla-onlinetjänsten lagras i registratorns system, vilket skyddas av systemets säkerhetsprogramvara. För att få tillgång till systemet krävs ett användarnamn och lösenord. Systemet skyddas också av brandväggar och andra tekniska medel. Endast vissa fördefinierade anställda hos den registeransvarige har tillgång till och har rätt att använda uppgifterna i registret som är lagrat i systemet. Informationen i registret finns i låsta och bevakade lokaler.

9. Rätt till förbud för den registrerade

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla personuppgifter om honom / henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, samt för marknads- och opinionsundersökningar samt för personlig registrering och släktforskning. Förbudet måste göras skriftligt och riktas till de personer som ansvarar för registreringen.

10. Rätten till inspektion av den registrerade

Den registrerade har rätt att inspektera de personuppgifter som lagras i registret och få kopior av dem. Begäran om inspektion måste göras skriftligt och riktas till den person som är ansvarig för registreringsärenden.

11. Korrigera information

Den registeransvarige ska korrigera, radera eller komplettera personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella för behandling på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Den registrerade måste kontakta registerförarens registeransvarige för att korrigera informationen.